Pos Malaysia Simpang Ampat, Pulau Pinang

Pos Malaysia Simpang Ampat, Pulau Pinang

Address : No. 10, Taman IKS Simpang Ampat (PERDA) 14100 Simpang Ampat, Pulau Pinang
No Tel : 04 – 5887303
Operation Hours :
Monday-Friday 8.30am-5.30pm Saturday 8.30am-1.00pm

Pos Malaysia Costumer Service / Pos Line :
1-300-300-300 (Domestic)
603-2727-9100 (Overseas)
603-2273-3927 (Fax)