Pos Malaysia Tesco Pulau Pinang, Pulau Pinang

Pos Malaysia Tesco Pulau Pinang, Pulau Pinang

Address : 1 – 10.15, Lebuh Tengku Kudin 1, 11700 Pulau Pinang
No Tel : 04 – 6595603
Operation Hours :
Monday-Saturday 10.00am-8.00pm Sunday 12.00pm-6.00pm Saturday(First Week) 11.00am-3.00pm

Pos Malaysia Costumer Service / Pos Line :
1-300-300-300 (Domestic)
603-2727-9100 (Overseas)
603-2273-3927 (Fax)